Monthly Archives: Tháng Tám 2013

Tuyển CTV bán giày và làm thế nào bán được giày?

Bạn đang chuẩn bị bắt đầu kinh doanh giày dép và không biết nên lấy nguồn hàng ở đâu thì uy tín, giá rẻ và có sản phẩm hợp với định hướng kinh doanh sắp tới của bạn. Hiểu được những khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng khi khi doanh, CT Store sẽ […]

Bạn đang chuẩn bị bắt đầu kinh doanh giày dép?

Bạn đang chuẩn bị bắt đầu kinh doanh giày dép và không biết nên lấy nguồn hàng ở đâu thì uy tín, giá rẻ và có sản phẩm hợp với định hướng kinh doanh sắp tới của bạn. Hiểu được những khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng khi khi doanh, CT Store sẽ […]